Με τόσο παιχνίδι κουράστηκε το σκυλάκι.
Γράψε τα κόκκινα γράμματα με τη σειρά, βάλε τόνο και διάβασε.
info