Η άσκηση 2 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 78)

Η άσκηση 2 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 78)

Τα ζώα στο νησί συνάντησαν έναν κότσυφα και ένα γλάρο.
Συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν από τις λέξεις και διάβασε τι τους λέει.

info