Η άσκηση 3 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 77)

Η άσκηση 3 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 77)

Βάλε κόμμα (,)και τελεία (.) όπου χρειάζεται.
Θα μάθεις πώς πέρασε ο Μολύβιος στην παραλία.info