Η άσκηση 3 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 67)

Η άσκηση 3 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 67)

Τι λένε τα ζώα; Γράψε το σωστό ρήμα στο χθες για λίγο και μάθε.
βρήκα, είδα, μπήκα, έφυγα, πήγα, ήμουν, είπα, πήρα, ήρθα
info