Η άσκηση 1 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 65)

Η άσκηση 1 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 65)

Τώρα βάλε το σωστό: αι ή ε και βοήθησε τη γάτα να γράψει το ημερολόγιό της. Πρόσεχε τους τόνους!info