Πώς σε λένε; Γράψε το όνομά σου
Με τίνος ήρωα το όνομα, το όνομά σου έχει τα περισσότερα κοινά γράμματα;
Γράψε το όνομά σου.

info