Η άσκηση 2 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 21)

Η άσκηση 2 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 21)

Τι γράφει ο Μολύβιος στο ημερολόγιό του;
Γράψε τις λέξεις δίπλα στις εικόνες και διάβασε.info