Η άσκηση 4 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 15)

Η άσκηση 4 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 15)

Τα ζώα παίζουν ένα παιχνίδι. Βρίσκουν τις λέξεις με ντ στο κρυπτόλεξο και τις βάζουν στην σωστή ομάδα.
Βοήθησέ τα. Μην ξεχάσεις να βάλεις τόνο στις λέξεις.

Τώρα γράψε τις λέξεις με πεζά γράμματα. Μην ξεχάσεις τους τόνους!

ΖΩΑΦΥΤΑΠΡΑΓΜΑΤΑΡΟΥΧΑΣΩΜΑ
ε δ μ π δ
λ ν π
γ

info