Η άσκηση 5 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 33)

Η άσκηση 5 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 33)

Τώρα σύρε και βάλε με το ποντίκι σου τις λέξεις στη σωστή στήλη.

info