Η άσκηση 2 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 27)

Η άσκηση 2 του τετραδίου εργασιών (σελ. 27)

Τώρα σύρε και βάλε με το ποντίκι σου τις λέξεις στη σωστή στήλη.

info