Μπερδεύτηκαν οι λέξεις κάτω από την εικόνα.
Με το ποντίκι σου σύρε τες, βάλε τες στη σειρά και διάβασε.


info