Η άσκηση 7 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 54)

Η άσκηση 7 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 54)

Τώρα σύρε με το ποντίκι σου τη λέξη στην αντίστοιχη εικόνα για να μάθεις ποια άλλα δώρα πήρε ο κόκορας.

info