Παρατήρησε καλά τους πίνακες. Σε ποιό έργο είναι ζωγραφισμένη η λέξη που έχει ντ;
Πάτησε με το ποντίκι σου τον σωστό πίνακα.info