Πάτησε με το ποντίκι σου στις εικόνες που οι λέξεις τους αρχίζουν από α.

αχινός
αχιβάδα
αράχνη

info