Η άσκηση 3 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 8)

Αυτή είναι η άσκηση 3 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 8)

Τώρα μπορώ και εγώ να μιλήσω! Κάνε κλικ και διάβασε μαζί μου.
Πα, πα, πα, φωνάζει η πάπια.
Απ, απ, απ, φωνάζει το βατράχι, η Κάτια!
Πι, πι, πι, φωνάζει το παπί!
Ιπ, ιπ, ιπ, φωνάζει η Λόλα, το μικρό παπί!

info