Εμείς αρχίζουμε από τη φωνή πα. Ποιοι είμαστε;
Πάτησε με το ποντίκι σου στις εικόνες.
παπί
πατάτα

info