φωτογραφία φόντου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Περιγραφη

exof.pngΗ προσπάθειά της συγγραφικής ομάδας στηρίχθηκε σε όλες τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους εκμάθησης των ξένων γλωσσών, καθώς και στις κατευθύνσεις που έχει θέσει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Η προσέγγιση της γλώσσας γίνεται μέσα από τη γνωριμία με το γαλλικό πολιτισμό που αποτελεί κομμάτι της κοινής μας ευρωπαϊκής ταυτότητας προκειμένου να αναπτύξετε διαπολιτισμική συνείδηση και κίνητρα εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας. Το «ταξίδι» στη Γαλλία και η γνωριμία με τους «συμμαθητές» σας στο Στρασβούργο, τη Linda, τη Sabine, τον Lucas και το Νίκο, θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον σας για την απόκτηση των γνώσεων που θα σας επιτρέψουν να επικοινωνείτε στα γαλλικά.

Στοχοι

Με τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας επιδιώκεται οι μαθητές να αναπτύξουν την επικοινωνιακή ικανότητα, και ειδικότερα:

  • Να κατανοούν και να παράγουν προφο­ρικό και γραπτό λόγο.
  • Να αναπτύσσουν γλωσσολογική και κοινωνιογλωσσική ικανότητα, δηλαδή να αναπτύσσουν φωνολογικές, λεξιλογικές και μορφοσυντακτικές δεξιότητες.
  • Να εξοικειώνονται με διαφορετικά επίπεδα και είδη λόγου.
  • Να αναπτύσσουν πραγματολογική ικανότητα, δηλαδή να αναπτύσσουν λειτουργικές δεξιότητες λόγου.
  • Να προσεγγίζουν αισθητικά τη γλώσσα.